obozy letnie naglowek

Podczas wszystkich obozów na pierwszym planie stawiamy zawsze bezpieczeństwo podopiecznych. Bezpieczeństwo to dobra organizacja zajęć, porządek i dyscyplina. To wyobraźnia obozowiczów, którą staramy się systematycznie pobudzać. To przede wszystkim doświadczenie, odpowiedzialność i wyobraźnia opiekunów. Kadra instruktorska pracująca na obozach to dobrze dobrani dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. Głównie absolwenci AWF, trenerzy i instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wśród nich są już nasi wychowankowie.