1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowej to przede wszystkim unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sport Szok Kraków, Maciej Szczepanik, 32-005 Niepołomice ul. Grunwaldzka 24 f/2, NIP: 945-104-58-83, Nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Z/20/2010, wpis do ewidencji działalności gospodarczej 431/2011, regon 350811983, tel. 603409267, email sportszok[małpa]sportszok.pl.
 1. Kontakt w sprawie danych osobowych  można nawiązać mailowo na adres sportszok[małpa]sportszok.pl.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji naszej usługi.
 1. Dane, które potrzebne są nam do realizacji usługi, to nazwisko, imię, data urodzenia, numer pesel, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu.
 1. Państwa dane będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji innym odbiorcom tj.: ubezpieczycielom, hotelom w których będziemy realizować usługi, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Sport Szok na podstawie zawartych umów.
 1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz innych procedur mogących wynikać wyłącznie z realizacji umowy.
 1. Prawa, które przysługują Państwu w stosunku do posiadanych przez nas Państwa danych to:
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 2. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 6. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

9. Państwa  dane możemy pozyskać wyłącznie od Państwa w trakcie rezerwacji usługi, za pomocą formularza kontaktowego lub wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiących umowę.