klub narciarski naglowek

Nasze wyjazdy szkoleniowe mają również wpływ na wychowanie młodych ludzi. Uczą życzliwości, rywalizacji i kompromisów – umiejętności tak ważnych w późniejszym dorosłym życiu. Wpływają na przezwyciężanie własnych słabości i wyrabianie odwagi. Udział w wyjazdach, szczególnie u młodszych, wpływa na usamodzielnianie się. Uczy higieny osobistej, porządku i punktualności. Dbałości o Swoje rzeczy (ubrania, sprzęt sportowy itp.), zapobiegania gubieniu powierzonych przez rodziców przedmiotów.