klub narciarski naglowek

Sport ma duży wpływ na wychowanie młodych ludzi. Uczy pracowitości, rywalizacji i uczciwości – umiejętności tak ważnych w późniejszym dorosłym życiu. Wpływa na przezwyciężanie własnych słabości i wyrabianie odwagi. Szczególnie u młodszych, ma wpływ na usamodzielnianie się. Uczy również dbałości o Swoje rzeczy takie jak odzież i sprzęt sportowy oraz zapobiegania gubienia powierzonych przez rodziców przedmiotów. Uczy dokładności, porządku i punktualności.