obozy zimowe naglowek

Sportowy program obozów ma również wpływ na wychowanie młodych ludzi. Uczy życzliwości, rywalizacji i kompromisów – umiejętności tak ważnych w późniejszym dorosłym życiu. Wpływa na przezwyciężanie własnych słabości i wyrabianie odwagi. Życie obozowe, szczególnie u młodszych, wpływa na usamodzielnianie się. Uczy higieny osobistej, porządku i punktualności. Dbałości o Swoje rzeczy (ubrania, sprzęt sportowy itp.), zapobiegania gubieniu powierzonych przez rodziców przedmiotów.