zielone szkoly naglowek

ikona sport b 128 128   Program sportowy
 1. Zajęcia w małych podgrupach prowadzone w godz. 14.00 - 21.00 przez instruktorów Sport Szok posiadających odpowiednie uprawnienia i duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przerwa na kolację w godz. 18.00-19.30. Liczba instruktorów prowadzących popołudniowe zajęcia w zależności od wielkości grupy: 20-24 2 instruktorów, 25-30 3 instruktorów, powyżej 31 osób 4 instruktorów.
 2. Program zajęć do uzgodnienia z organizatorem Zielonej Szkoły. Możliwa tematyka zajęć z zakresu tenis (udostępniamy rakiety tenisowe dobrane do wieku uczestników), zabawy linowe, koszykówka, wycieczki górskie, wycieczki rowerowe (dotyczy pobytu dłuższego niż 4 dni, z wykorzystaniem rowerów należących do uczestników), pływanie.
 3. Przykładowy program sportowy:
  • nauka gry w tenisa na korcie w grupach 6 osobowych (1 godz. dziennie/osobę),
  • spacery edukacyjne (2 godz. dziennie/osobę),
  • zajęcia nadzorowane na terenie obiektu – wspinaczka na ściance do trawersowania, skoki na trampolinie, gra w tenisa stołowego i piłkarzyki itp. (1 godz. dziennie/osobę),
  • animacje wieczorne - karaoke, dyskoteka, ognisko z zabawami itp. (1,5 godz. dziennie).
 4. W godzinach dopołudniowych lub w dniu bez programu sportowego za dodatkową odpłatnością  istnieje ponadto możliwość zorganizowania:
  • zabaw linowych,
  • zajęć w krytej pływalni,
  • "zielonego" kuligu,
  • wycieczek pieszych na Prehybę, Radziejową, Makowicę itp.,
  • wycieczek autokarowych do Piwnicznej, Żegiestowa, Muszyny, Krynicy, Czorsztyna, Niedzicy oraz na Słowację,
  • spływu Popradem z Piwnicznej do Rytra.
 5. Przykładowy program zajęć prowadzonych przez instruktorów Sport Szok - grupa 24 osoby (w przypadku innej liczebności modyfikowana będzie liczba osób w podgrupach, liczba podgrup lub czas trwania zajęć):
 Termin  Grupa  Treść zajęć
 14.00-15.00  A - 6 osób nauka lub doskonalenie gry w tenisa
 B - 6 osób  gry i zabawy na terenie obiektu
 C i D - 12 osób  spacer rowerowy lub pieszy
 15.00-16.00   B - 6 osób  nauka lub doskonalenie gry w tenisa 
 A - 6 osób  gry i zabawy na terenie obiektu
 C i D - 12 osób  spacer rowerowy lub pieszy c.d.
 16.00-17.00   C - 6 osób   nauka lub doskonalenie gry w tenisa 
 D - 6 osób  gry i zabawy na terenie obiektu 
 A i B - 12 osób  spacer rowerowy lub pieszy
 17.00-18.00   D - 6 osób  nauka lub doskonalenie gry w tenisa 
 C - 6 osób  gry i zabawy na terenie obiektu 
 A i B - 12 osób  spacer rowerowy lub pieszy c.d.
 18.00 kolacja     
 19.30-21.00   A,B,C,D  karaoke - śpiewanie do podkładu muzycznego, ognisko z zabawami lub zabawy świetlicowe i gra w koszykówkę