tenis naglowek

§   Regulamin zajęć

 

  1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które oddadzą podpisaną kartę zgłoszenia, będącą umową pomiędzy rodzicem uczestnika lub pełnoletnim uczestnikiem zajęć a Sekcją Tenisa Sport Szok. Karta zgłoszenia jest deklaracją udziału w zajęciach do końca roku szkolnego.
  2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które dokonają wpłaty zgodnie z cennikiem za dany miesiąc z góry, gotówką na pierwszych zajęciach w miesiącu lub przelewem przed pierwszymi zajęciami. W przypadku przelewu prosimy o okazanie instruktorowi dowodu wpłaty na pierwszych zajęciach w miesiącu, a wcześniej zadeklarowanie wpłat przelewem u instruktora.
  3. Dla osób rozpoczynających zajęcia w Sekcji Tenisa Sport Szok, trzy pierwsze zajęcia traktowane są jako próbne. Są płatne, jednak w okresie tym nie obowiązuje punkt 1 niniejszego regulaminu.
  4. Czas trwania zajęć 60 min, maksymalna liczebność grup do 6 osób.
  5. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za dany miesiąc. Nieobecność na zajęciach może być odrobiona w innym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym (w miarę wolnych miejsc), wyłącznie do końca następnego miesiąca.
  6. Do odrobienia zajęć mają prawo wyłącznie osoby, które uregulują opłatę za dany miesiąc.